naturalízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Število zadetkov: 1