naturalízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 25. 11. 2020.

naturalīzem

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 25. 11. 2020.

naturalīzəm

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2020.

naturalízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 11. 2020.

Število zadetkov: 4