naturalízem -zma m (ī)
evropska umetnostna smer ob koncu 19. stoletja, ki si prizadeva podajati resničnost po dognanjih naravoslovnih ved: predstavniki naturalizma / francoski, slovenski naturalizem
 
filoz. naturalizem filozofska smer, ki ima naravo za edino pravo bit in za osnovo vsega dogajanja; ped. pedagoški naturalizem pedagoška smer, ki si prizadeva prilagajati vzgojo otrokovi naravi

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 25. 11. 2020.

naturalīzem – glej natȗra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 25. 11. 2020.

naturalīzəm, -zma, m. nešolsko pečanje z umetnostjo ali znanstvom, v modroslovju: tajenje nadnaturnega razodetja, v umetnosti: natančno posnemanje nature, der Naturalismus.

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2020.

naturalízem -zma m, pojm. (í) ~ v slikarstvu

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 11. 2020.

Število zadetkov: 4