po

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

Po

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

PO

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po

Slovenski lingvistični atlas 1, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po

Sinonimni citat

po

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

Po

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

PO

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po

TOMINEC, Ivan, Črnovrški dialekt, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po

GREGORIČ, Jože, Kostelski slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po

GREGORIČ, Jože, Kostelski slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

Alinejno naštevanje po črkah slovenske abecede

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

Ali se dan, imenovan po godu svetnika (npr. »lucijino«), piše z veliko ali malo začetnico?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

analíza po protokólu

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

bárvanje po Grámu

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

bíokémična potréba po kisíku

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

bíokémična potréba po kisíku

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

bóžati po

ANDREJA ŽELE: Vezljvostni slovar slovenskih glagolov, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020

céna po enôti mére

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

dekompozícija po singulárnih vrédnostih

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

delítev po vrédnosti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

dišáti po

ANDREJA ŽELE: Vezljvostni slovar slovenskih glagolov, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020

dodájanje mátic po Kírarju

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

drsênje po préčni ôsi

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

drsênje po vzdôlžni ôsi

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

državljánstvo po mednárodni pogódbi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

državljánstvo po ródu

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

Enačba, poimenovana po znanstvenici in znanstveniku

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

gíbanje po ledeníku

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

gláditi po

ANDREJA ŽELE: Vezljvostni slovar slovenskih glagolov, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020

glédati po

ANDREJA ŽELE: Vezljvostni slovar slovenskih glagolov, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020

Hoja po traku

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

hrepenéti po

ANDREJA ŽELE: Vezljvostni slovar slovenskih glagolov, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020

Kako »generacijo baby boom« poimenovati po slovensko?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

Kako ime »Biograd na Moru« pišemo po hrvaškem pravopisu?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

Kako je bolje: »z videoklicem«, »po videoklicu« ali »prek(o) videoklica«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

Kako rečemo tastu in tašči po ločitvi?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

kakôvost po stándardu

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

kakôvost po vzórcu

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

Katera oblika je za izražanje bolj primerna: »po moje« ali »po mojem«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

kázenski pregòn po urádni dolžnósti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

kaznívo dejánje, pregonljívo po urádni dolžnósti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

kémična potréba po kisíku

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

klícati po

ANDREJA ŽELE: Vezljvostni slovar slovenskih glagolov, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020

Košarka 3 × 3 po slovensko

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

kólcati se po

ANDREJA ŽELE: Vezljvostni slovar slovenskih glagolov, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020

koprnéti po

ANDREJA ŽELE: Vezljvostni slovar slovenskih glagolov, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020

kromatografíja z ločevánjem po velikósti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

kričáti po

ANDREJA ŽELE: Vezljvostni slovar slovenskih glagolov, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020

kriv

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

kúp po poskúšnji

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

kúp po vzórcu

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

Letnice po letu 2000

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

likvidácija po urádni dolžnósti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

moški

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

moško

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

načêlo obdavčítve po víru

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

Navajanje sestavin po alinejah: ločila in raba začetnice

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

Naziv vojvode po pokrajini »Sussex« je »Susseški«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

nedolžen

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

nemaren

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

oblagálnik po Wúrsterju

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

ostánek po izparévanju

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

ostánek po izparévanju etêričnih ólj

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

obdavčítev po katástru

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

obéšati se po klínih in streménih

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

objèm po oblíki

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

objèm po síli

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

obnášanje storílca po izvršênem kaznívem dejánju

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

odlóčanje po načêlu ex aequo et bono

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

odlóčanje po prôstem preudárku

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

Pisanje bolezni in virusov, poimenovanih po lastnih imenih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

Pisanje skupaj ali narazen: »ponavadi/po navadi«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

Pisanje zveze »po navadi«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po...

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

Po Googlu »guglamo« ali »googlamo«?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

Poimenovanje vazalov po krajih

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

Poizvedba po besedi »preizpraševati«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po Kr.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

poLŠter [poštər]

Slovenski lingvistični atlas 1, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po mȃlem

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

Po slovensko se »yakon syrup« glasi »jakonov sirup«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

optimizácija po metódi rôjev délcev

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

prenòs po Southernu

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

privolítev po poučítvi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

osnôvni zavòj po pêtnem robníku

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

osnôvni zavòj po pŕstnem robníku

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

ozírati se po

ANDREJA ŽELE: Vezljvostni slovar slovenskih glagolov, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020

ozréti se po

ANDREJA ŽELE: Vezljvostni slovar slovenskih glagolov, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020

pláča po nórmi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

pláča po učínku

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

planíti po

ANDREJA ŽELE: Vezljvostni slovar slovenskih glagolov, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020

plázenje po políci

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

plézanje po stávbah

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

plézanje po zidôvju

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

pó..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

pó..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

pó..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

pô..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

pò..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po...

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po abecédi

Sinonimni citat

po angléško

Sinonimni citat

po biti

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po brzojávu

Sinonimni citat

po čàsi

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po časi

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po času

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po človéško

Sinonimni citat

po čúdi

Sinonimni citat

po désni

Sinonimni citat

po dežjú

Sinonimni citat

po diagonáli

Sinonimni citat

po dnevi

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po dnevi

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po dobróti

Sinonimni citat

po ... dobru dopadenju

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po dogôvoru

Sinonimni citat

po dôlgem

Sinonimni citat

po dolzim

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po dolžíni

Sinonimni citat

po domáče

Sinonimni citat

po drugod

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po duhovno

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po dúši

Sinonimni citat

po êden

Sinonimni citat

po etápah

Sinonimni citat

po francósko

Sinonimni citat

pogláditi po

ANDREJA ŽELE: Vezljvostni slovar slovenskih glagolov, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020

po godu

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po gorah hojenje

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po gorjánsko

Sinonimni citat

po gospôsko

Sinonimni citat

po gostem

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po gostim

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

pogosto

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po gostu

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po grofôvsko

Sinonimni citat

po gŕško

Sinonimni citat

po gustim

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po hrvátsko

Sinonimni citat

poimenováti po

ANDREJA ŽELE: Vezljvostni slovar slovenskih glagolov, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020

po iménu

Sinonimni citat

po intuíciji

Sinonimni citat

po izvôru

Sinonimni citat

po jutrišnjem

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po jutrišnji

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po koncu

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po korákih

Sinonimni citat

po kósih

Sinonimni citat

po Kr.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po kraljévsko

Sinonimni citat

po kúpoli

Tolkalni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po lahku

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po lejtu

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po leti

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po leti

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po létu

Sinonimni citat

po letu

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po letu

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po lisíčje

Sinonimni citat

polzéti po

ANDREJA ŽELE: Vezljvostni slovar slovenskih glagolov, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020

po máčehovsko

Sinonimni citat

po máčje

Sinonimni citat

po málem

Sinonimni citat

po malikoválsko

Sinonimni citat

po málo

Sinonimni citat

po máterino

Sinonimni citat

po materínsko

Sinonimni citat

po materínje

Sinonimni citat

po medvédje

Sinonimni citat

po méstno

Sinonimni citat

po meščánsko

Sinonimni citat

po metati

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

pomóč storílcu po izvršênem kaznívem dejánju

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po módi

Sinonimni citat

po môško

Sinonimni citat

po možákarsko

Sinonimni citat

po mravljínčje

Sinonimni citat

po mréžici

Tolkalni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po nakljúčju

Sinonimni citat

po narávi

Sinonimni citat

po naročílu

Sinonimni citat

po navádi

Sinonimni citat

po nemárnem

Sinonimni citat

po nèpotrébi

Sinonimni citat

po nèpotrébnem

Sinonimni citat

po neúmnem

Sinonimni citat

po neúmnosti

Sinonimni citat

po nižati se

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po noči

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po noči

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po n. št.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po občútku

Sinonimni citat

po oblastiti se

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

pooblaščênec oškodovánca po urádni dolžnósti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

pooblaščénec po zaposlítvi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po obódu

Tolkalni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po obróču

Tolkalni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po očéh

Sinonimni citat

po očétovsko

Sinonimni citat

po okóliših

Sinonimni citat

po ópičje

Sinonimni citat

po ópni

Tolkalni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po ópni in obróču

Tolkalni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po otróčje

Sinonimni citat

po otróško

Sinonimni citat

po ovínkih

Sinonimni citat

po pávje

Sinonimni citat

po plánem

Sinonimni citat

po plastéh

Sinonimni citat

po poli

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po poli

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po pôlnem

Sinonimni citat

po pôlževo

Sinonimni citat

po pôlžje

Sinonimni citat

po pomóti

Sinonimni citat

po porêklu

Sinonimni citat

po povêlju

Sinonimni citat

po právem

Sinonimni citat

po pravíci

Sinonimni citat

po pravílih

Sinonimni citat

po právšnjem

Sinonimni citat

po predvidévanjih

Sinonimni citat

po prej

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po pričakovánju

Sinonimni citat

po príliki

Sinonimni citat

po púrgarsko

Sinonimni citat

po rávnem

Sinonimni citat

po reči

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po redi

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po redu

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po retkim

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po róbu

Sinonimni citat

po roditi

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po rodovíni

Sinonimni citat

po ródu

Sinonimni citat

po rôjstvu

Sinonimni citat

po rúsko

Sinonimni citat

po sebi

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po sedàj

Sinonimni citat

po sili

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

posláti po

ANDREJA ŽELE: Vezljvostni slovar slovenskih glagolov, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020

po slovénsko

Sinonimni citat

po slovensku

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po slovénje

Sinonimni citat

po smŕti

Sinonimni citat

po sréči

Sinonimni citat

po srédi

Sinonimni citat

po sredi

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po sredíni

Sinonimni citat

po stavljen

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

postópek zbíranja ponúdb po predhódni objávi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po strani

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po stvarjênju

Sinonimni citat

po svejtuhoyena

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po šablóni

Sinonimni citat

pošíljati po

ANDREJA ŽELE: Vezljvostni slovar slovenskih glagolov, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020

po širíni

Sinonimni citat

po širokim

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

poštrihati

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

potehmal

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po telegráfu

Sinonimni citat

po telesen

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po telesno

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po televizíji

Sinonimni citat

po tem

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po tem takim

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po terjen

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po terjovati

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po tíhem

Sinonimni citat

po tih mal

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po tího

Sinonimni citat

po tléh

Sinonimni citat

po to

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po treba

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

potréba po kisíku

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po túrško

Sinonimni citat

po ukázu

Sinonimni citat

po vasi

IVANČIČ KUTIN, Barbara, Slovar bovškega govora, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po večíni

Sinonimni citat

po véčjem

Sinonimni citat

po vélikem

Sinonimni citat

po velikinoči

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po vgvuelbah

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po vídezu

Sinonimni citat

po vŕsti

Sinonimni citat

po vse

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po vzórcu

Sinonimni citat

po zaslúgi

Sinonimni citat

po zaslužênju

Sinonimni citat

po zemliski

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po zemlisko

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po zimi

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

po zlógih

Sinonimni citat

po zlù

Sinonimni citat

po značáju

Sinonimni citat

po zráku

Sinonimni citat

po žábje

Sinonimni citat

po žénsko

Sinonimni citat

po živínsko

Sinonimni citat

preizkús pripórnih razlógov po urádni dolžnósti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

preizkús tŕdnosti snéžne odêje po norvéški metódi

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

preizkús tŕdnosti snéžne odêje po švícarski metódi

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

premík po srédi

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

prepoznáva osébe po fotografíjah

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

pristójnost po domicílu

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

pristójnost po koneksitéti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

pristójnost po kráju prijétja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

pristójnost po kráju storítve kaznívega dejánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

pristójnost po kráju zasáčenja storílca kaznívega dejánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

pristójnost po medsebójni zvézi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

pristójnost po prebivalíšču

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

prodája po vzórcu ali modélu

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

proizvòd po uporábi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

rók uporábnosti zdravíla po odpŕtju

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

ravnáti se po

ANDREJA ŽELE: Vezljvostni slovar slovenskih glagolov, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020

redek

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

Sklanjanje zveze »javno dobro« po Besani

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

Smučišče »Sella Nevea« – po slovensko »Na Žlebeh«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

ségati po

ANDREJA ŽELE: Vezljvostni slovar slovenskih glagolov, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020

sestra

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

sila

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

sistém glasovánja po lístah

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

skakálnica za smúčanje po grbínah

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

sklépanje po analogíji

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

sklépanje po nasprótnem razlogovánju

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

sklépanje po podóbnosti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

smér po kamínih

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

smrdéti po

ANDREJA ŽELE: Vezljvostni slovar slovenskih glagolov, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020

smúčanje po grbínah

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

smúčanje po grbínastem svétu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

smúčanje po ledeníku

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

smúčanje po ovírah

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

smúčanje po priprávah

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

smúčanje po stárem

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

smúčanje po trávi

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

smúčarka po stárem

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

smúčar po stárem

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

smúčati po robníkih

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

sprehodíti se po sméri

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

spustíti se po vŕvi

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

spúst po vŕvi

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

spúščanje po vŕvi

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

štúdija várnosti po pridobítvi dovoljênja za promèt z zdravílom

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

stréči po

ANDREJA ŽELE: Vezljvostni slovar slovenskih glagolov, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020

téhnika smúčanja po grbínah

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

télemark po stárem

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

težíti po

ANDREJA ŽELE: Vezljvostni slovar slovenskih glagolov, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020

Ujemanje po spolu pri rabi samostalnika »računovodja« v dvojini

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

Uporaba velike/male začetnice in ločil pri naštevanju po alinejah

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

tožíti po

ANDREJA ŽELE: Vezljvostni slovar slovenskih glagolov, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020

tožíti se po

ANDREJA ŽELE: Vezljvostni slovar slovenskih glagolov, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020

Ustvarjanje novih besed po analogiji: obujanje besedne družine »velereja«, »velerejec«, »velerejka«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

udáriti po

ANDREJA ŽELE: Vezljvostni slovar slovenskih glagolov, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020

Vejica (po koncu priredja/prirednih zvez)

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

viskoziméter po Ubbelohdeju

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

uravnáti po

ANDREJA ŽELE: Vezljvostni slovar slovenskih glagolov, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020

uravnávati po

ANDREJA ŽELE: Vezljvostni slovar slovenskih glagolov, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020

vijúganje po êni smúčki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

vijúganje po grbínastem terénu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

vijúganje po nótranji smúčki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

vónjati po

ANDREJA ŽELE: Vezljvostni slovar slovenskih glagolov, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020

vpíti po

ANDREJA ŽELE: Vezljvostni slovar slovenskih glagolov, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020

vprášati po

ANDREJA ŽELE: Vezljvostni slovar slovenskih glagolov, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020

vpraševáti po

ANDREJA ŽELE: Vezljvostni slovar slovenskih glagolov, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020

vrédnostni papír po nálogu

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

vrédnostni papír po odrédbi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

vzrêja mátic po Rauchfussovi metódi

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

Zašraufati in odšraufati po slovensko

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

zagovórnik po urádni dolžnósti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

zamahovánje po zráku

Tolkalni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

zaudárjati po

ANDREJA ŽELE: Vezljvostni slovar slovenskih glagolov, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020

zavòj po pêtah

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

zavòj po pêtnem robníku

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

zavòj po pŕstih

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

zavòj po pŕstnem robníku

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

zlo

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 20. 10. 2020.

Število zadetkov: 391