popúst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 29. 7. 2021.

popúst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 29. 7. 2021.

popúst

Sinonimni citat

popȗst

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 29. 7. 2021.

popȗst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 29. 7. 2021.

Dajejo trgovci »popust« pri ceni ali pri izdelku?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 29. 7. 2021.

Izbira predloga ob samostalniku »popust«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 29. 7. 2021.

Število zadetkov: 7