popúst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 19. 1. 2022.

popúst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 19. 1. 2022.

popúst

Sinonimni citat

popȗst

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 19. 1. 2022.

popȗst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2022.

Dajejo trgovci »popust« pri ceni ali pri izdelku?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 1. 2022.

Izbira predloga ob samostalniku »popust«

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 1. 2022.

Število zadetkov: 7