reagírati
reagírati
reagírati
reagȋrati
Pomensko razlikovanje: reagirati in odreagirati
Število zadetkov: 5