črčȃvka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 10. 2022.

čr̀čavka

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 4. 10. 2022.

kropica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 10. 2022.

sȃbra

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 10. 2022.

sǫ́dra

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 10. 2022.

sǫ́drag

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 10. 2022.

sǫ́draga

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 10. 2022.

sǫ́drašica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 10. 2022.

sǫ́drati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 10. 2022.

sǫ́dražica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 10. 2022.

sǫ́drga

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 10. 2022.

sǫ́drica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 10. 2022.

solíka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 10. 2022.

sǫ̑vrica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 4. 10. 2022.

Število zadetkov: 14