testírati-am dov. in nedov. (ȋ)
1. opraviti postopek za ugotavljanje določenih lastnosti, sposobnosti, znanja koga, preizkusiti: testirati kandidate pred sprejemom v delovno razmerje; testirati otroke v posvetovalnici; testirati smučarje pred začetkom sezone
// opraviti postopek za ugotavljanje česa sploh: testirati vinjene voznike
 
med. testirati otroke s tuberkulinom
2. opraviti postopek za ugotavljanje ustreznosti, učinkovitosti česa: testirati avtomobile, pralne stroje / testirati zanesljivost kake teorije
● 
pog. treba bi bilo testirati, kaj ljudje mislijo o tem poizvedeti, preveriti

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 29. 7. 2021.

testírati-am dov. in nedov. (ȋ)
pravn. narediti oporoko: sposobnost osebe, da veljavno testira
♦ 
šol. testirati semester potrditi

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 29. 7. 2021.

Število zadetkov: 2