múlčitiSSKJ -im nedov. (ū ȗ)
1. agr. z mletjem stiskati, zmanjševati obseg rastlin, rastlinskih delov, zlasti trave: Pri strojni obdelavi pašnikov velja za optimalno rešitev tista, pri kateri se sočasno kosi, mulči in zbira tako nastali material
2. ekspr. mleti, uničevati sploh: Neurje s točo je v treh silovitih napadih s šesturnimi presledki dobesedno mulčilo po goricah, za oreh debela toča je cefrala perje in les trsja E agl. mulch 'prekriti, osuti (korenine)'

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 10. 2022.

nôriSSKJ -a -o prid. (ó)

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 4. 10. 2022.

Število zadetkov: 2