kozomor: kozomȍr m, g kozomọ́ra

FURLAN, Metka, NESSJ: Novi etimološki slovar slovenskega jezika 2017, www.fran.si, dostop 25. 9. 2022.

morska kost: morska kost f

FURLAN, Metka, NESSJ: Novi etimološki slovar slovenskega jezika 2017, www.fran.si, dostop 25. 9. 2022.

tẹ̑k2 -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 25. 9. 2022.

tọ́ča -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 25. 9. 2022.

žlẹ̑d -a m in žledȋ ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 25. 9. 2022.

Število zadetkov: 5