Slovenski pravopis

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 2. 3. 2021.

naturalízem
҆tevilo zadetkov: 1