āā

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abortív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abrazív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

absolút

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

absolútna viskóznost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

absolútni etanól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

absolútno dominírana strategíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

absolútno prevládana strategíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

absorbánca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

absórbens

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

absorbènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

absórpcija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

absórpcija zdravílnih učinkovín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

absorpcíjska pregráda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abstinénca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abstinénčni sindróm

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

a. c.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ACE-inhibítor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

acetílholín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

acetílholín esteráza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

acetilíranje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

acetogenín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

acid.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ácidobázične lastnósti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ácidobázični indikátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ácidorezisténtni polimêri

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

acílfloroglucinól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ACR

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

a. d.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ad aliment.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adamantánski deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adápter

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adaptívna imúnost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adaptogén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ad baln.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ad caps. amylac.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ad caps. gelatin.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

add.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

add. instll.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adenilát cikláza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adenín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adenozín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adenozíndífosfát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adenozínmónofosfát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adenozínski recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adenozíntrífosfát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ADH

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adherénca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adheréntna célična kultúra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adhezíjske molékule

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adhezív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ÁDI

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aditív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adjuváns

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adjuvánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adjuvántna terapíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adlátus

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ad lib.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ad man. med.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ÁDMET

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

administratívna farmacíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adoptívni prenòs imúnskih célic

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ADP

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ADR

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adrenalín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adrenêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ad scat.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adsórbens

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adsorbènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adsorbènt žôlčnih kislín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adsórpcija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adsorpcíjska izotêrma

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adstríngens

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adstringènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ad us. ext.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ad us. int.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ad us. propr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ad usum vicem

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ad us. vet.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ad vitr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ad vitr. coll. ampl.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ad vitr. flav.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ad vitr. nigr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

AE

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

AED

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aeq.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aerenhím

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aerodinámični premér délcev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aeroph.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aerosíl

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aerosól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aetherol.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aether sulfuricus

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

AF

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aferéza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

afinitéta

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

afinitétna heterogénost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

afinitétna kromatografíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

afrodíziak

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ágar

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agaricín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agaróza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agarózna gélska elektroforéza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agit.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agit. ante us.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

àglikón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aglomerácija z razprševánjem

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aglomerát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aglutinácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agoníst dopamína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agoníst imidazolínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agoníst melatonínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agoníst muskarínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agoníst na gonádoliberínskih recéptorjih

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agoníst α1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agoníst α2-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agoníst β2-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agregát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agretóp

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agrúm

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ahéna

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

AIMD

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ajurvéda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

akaricíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

akcéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

akridínski deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

akridónski alkaloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aktinomicíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aktinomórfni cvét

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aktivácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aktivátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aktivírana belílna zêmlja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aktivírani parciálni tromboplastínski čàs

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aktívna farmacévtska sestavína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aktívna imunizácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aktívna konformácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aktívna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aktívni márker

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aktívni medicínski pripomóček

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aktívni medicínski pripomóček za diagnózo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aktívni medicínski pripomóček za vsadítev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aktívni označeválec

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aktívni terapévtski pripomóček

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aktívni transpórt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aktívni zunánji defibrilátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aktívno mésto

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aktívno óglje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aktívnost rádionuklída

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aktívnost vôde

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

akupresúra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

akupunktúra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

akútna tóksičnost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

akútno tóksični pogóji

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

akútno vnétje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

a. l.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

alanín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

alanín amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

alanínska amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

álbaréllo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

álbar éllo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

albédo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

albumín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aldehídi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aldosterónski antagoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aldóza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

alél

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

alelopatíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

alergén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

alergíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

alevrón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

alevrónsko zŕno

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

álfaadrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

álfa adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

álfaamiláza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

álfa amiláza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

álfa1-adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

álfa2-adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

álga

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

algicíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

algínska kislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

alkálna fosfatáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

alkaloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

alkaloíd družíne narcísovk

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

alkaloíd kálabarskega bôba

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

alkaloíd rauvólfije

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

alkaloíd razhúdnikovk

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

alkaloíd róžnatega zímzelena

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

alkaloíd ržénih rožíčkov

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

alkeníldífenól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

alkilirajóči citostátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

alkílsulfonát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

alkimíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

áloantigén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

alóe vêra gél

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

alogénsko tkívo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

alój

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

alopát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

alopatíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

alostêrični antagoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

alostêrični encím

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

alostêrični modulátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

alostêrično vezávno mésto

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

alotropíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ALT

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

alteránt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

alternatívna medicína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

alternatívne analízne metóde

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

alt. hor.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

alumínijev antacíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

alumínijeve prótimikróbne učinkovíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

áluplast

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

áluplast za opeklíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

amar.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

amárum

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ámbra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

AMD

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

amebicíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

amfenikóli

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

amfetamíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

amfifílna molékula

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

amfifílna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

amfiiónska površínsko aktívna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ámfora

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

amfotêrna molékula

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

amídni lokálni anestétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

amiloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

amiloplást

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

amínoglikozídni antibiótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

amínokinolíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

amínokislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

amínokislínski ostánek

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

amínokislínsko sekvencíranje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

amínosládkor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

amóniak gúmi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

amónijev linimènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

amórfnost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

AMP

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

amp.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

AMPA-recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

amperométrična titrácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

amplikón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ampúla

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

anabólik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

anabolízem

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

anabólni steroíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

anafiláksa

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

anafilaksíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ànafrodíziak

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

analéptik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

analgétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

analít

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

analítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

analítska téhtnica

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

analítski márker

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

analíza amínokislín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

analíza gledé na dejánsko zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

analíza gledé na izvédbo zdrávljenja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

analíza gledé na naméro zdrávljenja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

analíza glikánov v glíkoproteínih

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

analíza ITT

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

analíza po protokólu

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

analíza stróškov bolézni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

analíza stróškov in korísti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

analíza stróškov in korístnosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

analíza stróškov in učinkovítosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

analíza stroškôvne korísti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

analíza stroškôvne korístnosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

analíza stroškôvne učinkovítosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

analíza stroškôvne uporábnosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

analizátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

analíza urína z reagénčnim trákom

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

analíza velikósti délcev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

analíza zdravíl

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

analíza zmanjševánja stróškov

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

analízna fáza laboratórijske preiskáve

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

analízna metóda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

analízna téhtnica

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

analízni márker

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

analízni označeválec

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

analízni postópek

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

analízni sét

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

analízni vplívi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

analízno preskúšanje zdravíla

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

analóg

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

analóg fólne kislíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

analóg pirimidínskih báz

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

analóg prehódnega stánja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

analóg purínskih báz

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

anatoksín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

anatómsko-terapévtsko-kémična klasifikácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ÁNDA

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

andrécej

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

androgén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

androgéni hormón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

androgéni recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

anergíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

anestétični étri

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

anestétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

anestezíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ángiotenzínski II recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

angléški oblíž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

anhydr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

anilídi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aniónska površínsko aktívna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aniónska vrzél

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

anksiolítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

anoréktik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

antacíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

antagoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

antagoníst ángiotenzína II

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

antagoníst bétaadrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

antagoníst béta adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

antagoníst dejávnika túmorske nekróze

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

antagoníst glutamátnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

antagoníst na gonádoliberínskih recéptorjih

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

antagoníst vazopresínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

antagoníst vitamína K

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

antagoníst α1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

antagoníst β-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

antagoníst β1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

antagoníst β2-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

anterídij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

antgoníst álfa1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

anthelmíntik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántiadhezív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántiadrenêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántialêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántiandrogén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántianémik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántiarítmik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántiastmátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

antibiótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

antibióza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántidekubítusna blazína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántidekubítusno ležíšče

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántidepresív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántidiabétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántidiaróik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántidiurétični hormón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántidizentêrik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

antidót

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

antidotárij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántiemétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántiepiléptik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántiestrogén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántifibrinolítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántiflogístik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

antigén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

antigéne predstavljajóče célice

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

antigénska determinánta

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántiglúkokortikoíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántigonádotropín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántihelmíntik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántihemorágik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántihemoroídik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántihidrótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántihiperlipémik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántihipertenzív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántihipertónik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántihistamínik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántiholinêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántiholinesteráza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántihumáni globulín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántiidiotípska prótitelésa

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántikaliurétični diurétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántikoaguláns

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántikoagulánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántikonvulzív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántileprótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántimalárik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántimenorágik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántimetabolít

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántimigrénik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántimikótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántimikótik za lokálno zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántimikótik za sistémsko zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántiminerálokortikoíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántimitótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

antimónove spojíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

antimónovo víno

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántineoplástik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántinevrálgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántioksidánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántiparazítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántiparkinsónik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántiperistáltik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántiperspiráns

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántiperspiránt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántipirétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

antipórt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántipropulzív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántiprurítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántipsihótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántipsoriátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántirevmátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

antiséptik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántiskabicíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántistátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántitrombótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántituberkulótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

antitúsik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

antiúrik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ántivarikózno zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

antocián

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

antocianidín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

antocianín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

antracénski deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

antraciklíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

antrakinón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

antrakinónski glikozíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

antranoíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

antranól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

antrón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

antropozófska medicína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

APC

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ÁPI

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ápiterapíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aplikácija zdravíla

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aplikátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

apnéna vôda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

apníca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ápno

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

Ápo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

Ápo B

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ápoencím

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ápolipoproteín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ápolipoproteín B

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ápoproteín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

apoptóza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aporfinoídni alkaloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

apotécij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

apotéka

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

apotékar

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aptamêr

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aq.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aq. bull.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aq. cal.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aq. comm.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aq. dest.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aq. ebull.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aq. ferv.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aq. font.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aq. infund.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aq. iniect.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aq. pluv.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aq. purif.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aq. tepid.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aqua demineralisata

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aquos.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

arábska gúma

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

arábski gúmi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

arábsko kadílo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

arašídovo ólje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

arcníja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

arginín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

arhegónij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

arílalkanón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

árilus

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aróma

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aromat.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aromatarius

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

arómaterapíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aromátična vôda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aromátični elektuárij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aromátični kís

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aromátični špírit

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aromátično mazílo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aromátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aromátski akridínijevi éstri

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

Arrheniusova enáčba

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

artemisinínovi deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

artific.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

arzénove spojíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

a. s.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

asánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aséptični postópek

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

àsimétrična sintéza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

àsimetríja kromatográfskega vŕha

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

asimilácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ásk

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

askorbínska kislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

askospóra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ASMF

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

asparagín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

asparagínska kislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aspartát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aspartát amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aspartátna amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

AST

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ataráktik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ATC-klasifikácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ATC-oznáka

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ATC-šífra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

atenuírano cepívo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

àtípična amínokislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

atomizátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

atómska absorpcíjska spektrometríja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

atómska emisíjska spektrometríja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 6447 zadetkov.