aberratio ictus

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

abolícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

abrogácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

abrogacíjska klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

abrogatívni referéndum

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

absolutio ab actione

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

absolutio ab instantia

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

absolútna céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

absolútna človékova pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

absolútna nèveljávnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

absolútna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

absolútna síla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

absolútna sódna pristójnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

absolútna večína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

absolútni dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

absolútni nújni dédič

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

absolútni rók

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

absolútni véto

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

absolútni zastarálni rók

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

absolútno bístvena kršítev dolóčb postópka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

absolútno nèsposóbna príča

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

absolútno níčna civílna sôdba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

absolútno níčna uprávna odlóčba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

absolútno predpísana kázen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

absolútno zagrožêna kázen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

absorpcíjska sposóbnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

absorpcíjsko načêlo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

abstráktna krívda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

abstráktna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

abstráktna odškodnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

abstráktna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

abstráktna tradícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

abstráktna ustavnosódna presója

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

abstráktni dejánski stán

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

abstráktni právni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

abstráktni uprávni ákt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

abstráktni vrédnostni papír

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

abstráktno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

abstráktno zavarovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

accidentale negotii

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

acquis communautaire

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

acta iure gestionis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

acta iure imperii

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

actio confessoria

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

actio libera in causa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

actio negatoria

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

actio Pauliana

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

actio popularis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

actio Publiciana

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

a dáto meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

adekvátna vzróčnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

adhezíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

adhezíjska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

adhezíjski postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

ad hoc árbiter

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

ad hoc arbitráža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

ad hoc bílaterálna diplomacíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

ad hoc múltilaterálna diplomacíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

ad hoc sodník

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

administrácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

administratívna mêja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

administratívna ovíra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

administratívna prepôved

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

administratívna táksa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

administratívna uníja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

administratívno brême

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

admonitívna sánkcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

adnotácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

adópcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

adoptánt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

adoptíranec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

adoptívni otròk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

adoptívni stárš

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

AEO

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

afekcíjska céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

afiliácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

afirmatívna diskriminácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

afirmatívna litiskontestácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

agencíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

agencíja za zagotávljanje začásnega déla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

agencíja za zavaroválni nadzòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

agencíjska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

agènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

agènt del credere

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

agènt provokátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

agregátna odškodnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

agregátna ponúdba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

agregátno povpraševánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

agremá

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

agresíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

agresívna vôjna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

agresívno dejánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

aide-mémoire

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

akcelerátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

akcépt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

akceptánt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

akceptírana meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

akcépt meníce

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

akcéptna bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

akcépt nakazíla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

akcéptni akreditív

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

akcéptni kredít

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

akcéptni nálog

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

akcépt ponúdbe

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

akcesíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

akcesórna bánčna garancíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

akcesórna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

akcesórna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

akcesórni ákt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

akcesórni právni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

akcesórnost udeléžbe

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

ákcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

akcíjska svobôda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

akcíjski načŕt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

akcíjski prográm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

aklamácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

akontácija dávka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

akreditácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

akreditív

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

akreditívna bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

akreditívna prodája

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

akreditívni čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

akreditívni kúp

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

akreditívni upravíčenec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

akreditívno písmo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

akrescénca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

aktíva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

aktívna legitimácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

aktívna meníčna sposóbnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

aktívna obréstna méra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

aktívna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

aktívna plačílna bilánca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

aktívna polítika zaposlovánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

aktívna procésna legitimácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

aktívna solidárnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

aktívna stečájna mása

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

aktívna stránka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

aktívna stvárna legitimácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

aktívna volílna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

aktívni bánčni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

aktívni dávčni subjékt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

aktívni subjékt kaznívega dejánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

aktívno iskánje zaposlítve

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

aktívno oplemenítenje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

aktívno personalitétno načêlo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

aktívno prebiválstvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

aktívno sòspórništvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

ákt mílosti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

ákt o pristópu

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

ákt o ratifikáciji

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

áktorska kávcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

ákt o spremémbi ustáve

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

ákt o ustanovítvi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

ákt uprávnega poslovánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

akuzatórni postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

akvizícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

akvizitórno zastáranje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

aleatórna pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

alíbi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

alikvótni dél

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

alimentácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

alimentacíjski spòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

alimênti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

áliud

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

alográfska oporóka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

alokacíjska učinkovítost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

alónža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

alotmájska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

alternatívna kumulácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

alternatívna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

alternatívna ponúdba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

alternatívna vzróčnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

alternatívni čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

alternatívno glasovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

alternatívno navezovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

alternatívno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

alternatívno predpísana kázen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

alternatívno reševánje spôrov

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

amandmá

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

ambasáda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

ambasádor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

amnestíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

amnestíjska klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

amortizácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

amortizácija hipotéke

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

amortizácija lístine

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

amortizácija vrédnostnega papírja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

amortizacíjska dôba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

amortizacíjska osnôva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

amortizacíjska stôpnja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

amortizacíjski načŕt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

amortizacíjski odpís

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

amortizacíjski postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

amortizacíjski sklàd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

analítični dávek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

analogia intra legem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

analogia iuris

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

analogia legis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

analogíja znótraj právnega pravíla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

anatocízem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

anéks

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

aneksíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

angléška klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

animus belli gerendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

animus contrahendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

animus domini

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

animus iniurandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

animus lucri faciendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

animus novandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

animus possidendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

animus rem sibi habendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

animus revocandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

animus testandi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

ankétna brezpôselnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

ankétna komisíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

a non domino pridobítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

anonímna kázenska ovádba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

anonímna príča

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

anonímni pôrod

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

anticipírana dokázna presója

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

anticipírani poséstni konstitút

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

antidumping

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

antidumpinška carína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

antidumpinška dajátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

antihrétska zastáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

antihréza

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

antitrúst

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

anuitéta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

anuitétna obvéznica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

anuitétno posojílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

anulatórna klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

apatríd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

apelácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

apoén

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

apostíl

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

apreciácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

aprehénzija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

aprehénzijska teoríja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

apropriácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

ára

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

ára kot odstopnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

árbiter

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

arbitrabílnost spôra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

arbitrárna odločítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

arbitrárnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

arbitrátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

arbitráža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

arbitrážna klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

arbitrážna komisíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

arbitrážna odlóčba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

arbitrážna pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

arbitrážni dogôvor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

arbitrážni postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

arbitrážni senát

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

arbitrážni spòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

arbitrážni sporazúm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

arbitrážni tribunál

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

arbitrážno právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

arbitrážno sodíšče

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

aretácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

argumènt avtoritéte

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

argumènt hierarhíje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

argumènt kronologíje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

argumènt precédensa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

argumènt speciálnosti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

argumentum a cohaerentia

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

argumentum a completudine

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

argumentum a contrario

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

argumentum a maiori ad minus

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

argumentum a minori ad maius

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

argumentum a simili ad simile

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

arhipelág

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

arhipeláška držáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

arhipeláška têmeljna čŕta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

arhipeláške vôde

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

arondácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

arrestatorium

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

arria fórmula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

ascendénca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

asertórna priséga

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

asignácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

asignánt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

asignát

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

asignatár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

àsimétrična zvézna držáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

asperacíjsko načêlo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

atašé

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

atomístična konkurénca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

atrákcija pristójnosti

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

audiatur et altera pars

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

aut dedere aut judicare

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

avál

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

avalírana meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

avalíst

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

aváns

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

a vísta meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

avizírna bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

avténtična lístina

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

avténtična razlága

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

avténtično besedílo predpísa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

avtomátični stabilizátor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

avtonomíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

avtonomíja stránk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

avtonomíja vólje stránk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

avtonómna dajátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

avtonómna investícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

avtonómna likvidácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

avtonómna pokrájina

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

avtonómna potróšnja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

avtonómna régija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

avtonómna tarífna kvôta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

avtonómna tarífna opustítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

avtonómni právni ákt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

avtonómni vír délovnega práva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

avtonómno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

avtonómno právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

ávtor

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

avtoritárni sistém

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

avtoritárnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

avtoritatívna razlága

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

avtorizírani prevòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

ávtorska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

ávtorska pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

ávtorska stvarítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

ávtorski honorár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

ávtorsko délo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

ávtorskoprávno razmérje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

ávtorsko právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

avulsio

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

azíl

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bagatélni delíkt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bagatélni postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bagatélni spòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

balotáža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bánčna garancíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bánčna garancíja brez ugôvora

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bánčna garancíja na pŕvi pozív

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bánčni akcépt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bánčni čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bánčni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bánka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bánkovec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

barírani čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bárter

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

BDP

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bég od ravnotéžne céne

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

begosúmnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

begúnec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

béla knjíga

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

beneficiár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

beneficírana délovna dôba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

beneficium cohaesionis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

beneficium novorum

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

beneficium ordinis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

beráčenje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

beséda stránk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

biánko akcépt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

biánko čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

biánko indosamènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

biánko meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

biánko posvojítev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bigamíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bilánca stánja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bilánčna vsôta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bilánčni dobíček

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bílaterálna diplomacíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bílaterálna pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bílaterálni sporazúm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

biolóški otròk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

biolóški stárš

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bipatríd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

birokrátska ovíra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bístvena kršítev dolóčb postópka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bístvena napáka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bístvena sestavína právnega pôsla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bístvena zmogljívost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bístvena zmóta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bístveno zmánjšana prištévnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

blagájniški čék

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

blagájniški zapís

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

blagínja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

blagó

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

blagôvna bórza

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

blagôvna klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

blagôvna meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

blagôvna menjáva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

blagôvna vrédnost denárja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

blagôvna známka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

blagôvne rezêrve

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

blagôvni denár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

blagôvni vrédnostni papír

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

blankétna dispozícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

blankétna meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

blankétno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

blánko indosamènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

blánko meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

blížnja oséba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

blížnje soródstvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

blokáda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

blokírani račún

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

BND

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

BNP

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bodóča stvár

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bodóča škóda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bodóči zakónec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bogástvo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bojkót

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bolézen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

boleznína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bóljša dobrína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bolníška odsôtnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bona fides

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bona vacantia

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bónd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bonitárna lastnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bonitéta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bonitétna institúcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bonitétna océna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bórza

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bórzna céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bórzna zakljúčnica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bórzni agènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bórzni delíkt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bórzni índeks

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bórzni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bórzni posrédnik

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bórzni tečáj

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bórzni tŕg

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bout de papier

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

božíčnica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bránje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

brême

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

breménsko stánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

brezcarínski uvòz

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

breziménska délnica

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

breziménska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

brezpláčna právna pomóč

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

brezpôselna oséba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

brezpôselnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bróker

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

brutissimo proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

brúto céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

brúto dobíček

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

brúto dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

brúto domáči proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

brúto investicíjski učínek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

brúto nacionálni dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

brúto nacionálni proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

brúto nalóžba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

brúto národni dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

brúto národni proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

brúto pláča

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

brúto prejémek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

brúto proizvòd

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

bypass poslovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

carína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

carína ad valorem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

carínska čŕta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

carínska dajátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

carínska deklarácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

carínska identifikacíjska števílka EÓRI

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

carínska klasifikácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

carínska kontróla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

carínska kvôta

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

carínska lístina

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

carínska mêja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

carínska nomenklatúra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

carínska osnôva

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

carínska ovíra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

carínska prepôved

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

carínska stôpnja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

carínska tarífa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

carínska terjátev

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

carínska uníja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

carínska vrédnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

carínska zapóra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

carínski agènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

carínski depozít

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

carínski dôlg

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

carínski dolžník

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

carínski kontingènt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

carínski nadzòr

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

carínski orgán

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

carínski posrédnik

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

carínski postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

carínski postópek prôste cóne

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

carínski protekcionízem

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

carínski režím

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

carínski sporazúm

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

carínski státus blagá

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

carínski zastópnik

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

carínsko obmóčje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

carínsko ozémlje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

carínsko právo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

carínsko skladíščenje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

cassa sconto

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

casus belli

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

casus foederis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

causa aquirendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

causa credendi

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 10094 zadetkov.