aapa bárje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

ABA

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

abaksiálna strán lístne plôskve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

àbiótski dejávnik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

àbiótski okóljski dejávnik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

àbiótski strés

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

àbiótsko onesnáženje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

ABP-proteín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

abscizíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

abscizíjska plást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

abscizíjsko tkívo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

abscizínska kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

absolútna pokrôvnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

absolútna značílnica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

absolútna zráčna vlága

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

absolútno zastíranje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

absórpcija vôde

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

absorpcíjska cóna koreníne

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

absorpcíjski lásek

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

absorpcíjsko tkívo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

abundánca

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

acêrvul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

acervulárni konidióm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

acetílglukozamín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

acetíl kòencím Á

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

acidofílna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

àcíklični cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

acikulárna spóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

àconálna tlà

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

adaksiálna strán lístne plôskve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

adaptácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

adenín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

adenozín dífosfát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

adenozín mónofosfát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

adenozín trífosfát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

adenozín trífosfatáza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

adenozín trífosfát sintáza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

adóksna embrionálna vréčka

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

ADP

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

adúltni líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

adúltni stádij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

adventívna embrioníja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

adventívna korenína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

adventívna kŕpica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

adventívna organogenéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

adventívna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

adventívni bŕst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aerenhím

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aêrobiologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aeróbne glíve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aêrodinámična upórnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aerofítske álge

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aêropalinologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aêroplánkton

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aêrotaksíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aerotóp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aêrotropízem

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

afánoplazmódij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

afílni kserofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aflatoksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

àfótična cóna

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

agamogoníja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

agamospermíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

ágar

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

agg.

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

àglikón

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aglutinácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

àgranulárni kloroplást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

agregácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

agregacíjska zvéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

agregacíjski plazmódij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

agregát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

agregírani trák

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

agriofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

ágrobaktérija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

ágrobiologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

ágroekologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

agroklavín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

ágromeliorácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

ágrometeorologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

agronomíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

ahéna

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

àhlamidêjski cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

Á-horizónt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

ákarodomácij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

akcesórni pigmènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

akinéta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aklimácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aklimatizácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

akrasídi

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

akrasín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

akrasiomicéte

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

akritárhi

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

akrodrómna ožíljenost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

akrogíni jetrenják

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

akrokárpni máh

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

akrokóntna obíčkanost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

akronemátični bíček

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

akropetálna fialokonidiácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

akroplástna rást lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

akrotoníja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aksénična kultúra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aksénična kultúra álg

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aksiálni parenhím

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aksíla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aksilárna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aksilárni bŕst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aksilárni meristém

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aksilárno-parietálna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aksilárno socvétje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aktín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aktinobaktêrijska simbióza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aktinocítična réža

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aktinodrómna ožíljenost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aktinomórfni cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aktinoríza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aktinostéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aktívna kíslost tál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aktívna površína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aktívni bíomónitoring

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aktívni rástni vršíček

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aktívni transpórt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

akumulacíjski bíoindikátor

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

akumulacíjski fáktor

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

akútna fítotóksična koncentrácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

akútna poškódba

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

akvaporín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

albédo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

albumín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

albuminózno séme

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

albumínska célica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

alél

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

alelopatíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

alelopátska snôv

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

alevrónska plást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

alevrónsko zŕno

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

álfakarotén

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

álfakarotín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

álfamezosapróbna kakôvostna stôpnja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

algárij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

álge

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

algicíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

algínska kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

álgna plást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

álgno bíogorívo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

algologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

áliumska embrionálna vréčka

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

alkaloíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

alkohólna fermentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

alkohólne kvásovke

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

alleröd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

allerödski ínterstadiál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

alogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

alohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

alohtóna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

alokácija asimilátov

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

alokácija fótosintátov

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aloksantín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

álolektotíp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

alomón

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

alopátrična vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aloplázemska diferenciácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aloploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

álopoliploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

alorizíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

alorízni korenínski sistém

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

alotíp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

alpigéni géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

alpinétum

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

alpínska drevésna mêja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

alpínska gózdna mêja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

alpínska resáva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

alpínska vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

alpínski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

alpínski vegetacíjski pás

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

álpski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

álpsko fítogeográfsko obmóčje Slovénije

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

alternatívno díhanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

alternatívno imé

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

alternirajóča filotaksíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

altimontánska vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

altimontánski vegetacíjski pás

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

amanitín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

amarílijska réža

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

amatoksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

ameboídna organizacíjska stôpnja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

améntum

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

amerospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

amfiatlántski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

amfíbijska rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

amfifít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

amfifloémska sifonostéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

amfigástrij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

amfimíksa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

amfiploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

amfitécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

amfitrópna seménska zasnôva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

amíktično jézero

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

amiloídnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

amilopektín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

amiloplást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

amilóza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

amín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

amínokislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

amínoóksiócetna kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

AMP

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

ampelografíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

ampleksikávli líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

anabióza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

anafáza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

anakrogíni jetrenják

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

analítična fítocenolóška tabéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

analítična vegetacíjska tabéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

analógnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

anamórf

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

ánanas

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

anastomóza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

anastomózna parafíza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

anatoksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

anatomíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

anatomíja kranz

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

anatrópna seménska zasnôva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

andrécej

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

ándrodiécičnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

ándrogamocísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

androgenéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

androginíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

ándroginofór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

ándromonoécičnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

anelídna konidiogenéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

anelofór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

anelokonídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

anemátični bíček

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

anemofilíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

anemofílni cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

anemogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

anemogámni cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

anemohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

anemohórna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

ànevploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

ànevploídno jêdro

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

angiokárpni askóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

anitrofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

anizocítična réža

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

anizofilíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

anizogaméta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

anizogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

anizohídrična rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

anizokladíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

anizokotilíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

ànizomérni cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

anizotomíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

ànóksični strés

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

ànóksično okólje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

anoksíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

anomocítična réža

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

antárktična flórna oblást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

antárktis

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

antécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

antéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

anténski pigmènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

anténsko barvílo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

antêra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

anteraksantín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

anterídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

anterídijska célica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

anteridiofór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

anterozoíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

antéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

antibiótik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

antiklína delítev célic

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

antikodón

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

antimikótik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

antioksidánt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

antipóda

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

antipórt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

antitrópna namestítev lístov

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

antocián

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

antocianidín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

antocianín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

antocianínski fílter

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

antoksantín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

antropofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

antropogéna gózdna mêja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

antropogéni areál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

antropogéni strés

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

antropohóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

antropohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

antropohórna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

ántropozoogéni vplív

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

ánul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

anulózna korenína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

ánulus

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

AOA

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

AP

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aparéntna fótosintéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

apertúra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aperturátni pêlod

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

apikálna célica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

apikálna cóna lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

apikálna dominánca

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

apikálna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

apikálna rást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

apikálna rást lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

apikálni aparát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

apikálni meristém

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

apikálni meristém koreníne

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

apikálni meristém pogánjka

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

apikálni meristém stêbla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

apikálni vrát pestíča

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

apikálno-aksilárna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

apikálno zŕnce

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

apikulátne kvásovke

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

àplanogaméta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

àplanospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

apobazídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

apofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

apofíza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

apogametíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

apogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

apokárp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

apokárpni ginécej

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

apokárpni plód

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

apokólpij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

apomíksa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

apomíktični trosnják

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

apomíktično jézero

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

apomórfni znák

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

apoplást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

apoplástno prevájanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

apoptóza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aposporíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

apotécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

apotraheálni parenhím

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

apotrópna anatrópna seménska zasnôva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

apozícija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

apozicíjska rást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

apresírana vernácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

apresórij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

arabinán

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

arabinogalaktán

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

arabinoglukán

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

arabinóza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

arbúskul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

arbuskulárna mikoríza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

arbuskulárne mikorízne glíve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

arbutoídna mikoríza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

arbutoídne mikorízne glíve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

areál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

areál družíne

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

areál réžnih pór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

areál rodú

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aréola

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

areolátni pêlod

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

areolírana stéljka

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

argilogenéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

arhebaktêrije

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

arhegónij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

arhegónijevke

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

arhegoniofór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

arhêje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

arheobotánika

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

arheofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

arhespór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

arhikárp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

arídno obmóčje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

arídoaktívna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

arídopasívna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

arídotolerántna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

árilus

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

árktična flórna régija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

árktični géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

árktični rastlínski pás

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

árktično-alpínski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

árktično-álpski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

árktično-oreofítski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

árkus

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aromátična rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

artrokonídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

artrospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

ascidiátni líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

ascídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

asépsa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aséptična kultúra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

àsimétrični cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

àsimétrično dnò lístne plôskve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

àsimétrično visôko bárje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

asimilácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

asimilacíjska laméla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

asimilacíjski parenhím

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

asimilacíjsko barvílo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

asimilát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

ásk

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

askogéna hífa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

askogón

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

askogónij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

askohiménijski askóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

askokárp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

askolišáji

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

askolokulárni apotécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

askolokulárni askóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

askóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

askomicéte

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

askorbínska kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

askospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

askostóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

askostróma

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

áskus

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

asociácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

asparagínska kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aspartát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aspergilín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aspicílijski apotécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aspidátni pêlod

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

aspirírani píkenjski pár

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

àsporogénost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

astrálni míkrotúbul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

ástrosklereída

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

ataktostéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

àtípična sekundárna debelítev

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

atlántik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

atlántska flórna provínca

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

atlántska resáva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

atlántski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

atlántsko-mediteránski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

atmosfêra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

ATP

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

ATP-aza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

ATP-azni kompléks

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

ATP-sintaza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

ATP-sintázni kompléks

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

atranorín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

atropín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

atrópna seménska zasnôva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

avksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

avksotróf

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

avksotrofíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

avksotrófni organízem

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

avksozigóta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

avríkula

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

avstrális

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

avstrálska flórna oblást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

avtécični máh

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

avtobazídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

avtoécična glíva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

avtogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

avtohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

avtohórna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

avtohtóna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

avtohtóni areál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

avtolíza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

avtomíksa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

avtomórfna tlà

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

avtonómno gíbanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

avtonómno rástno gíbanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

avtonómno túrgorsko gíbanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

avtoploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

ávtopoliploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

ávtospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

ávtotoksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

avtotróf

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

avtotrofíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

avtotrófni organízem

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

àzigospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

àzonálna tlà

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

baktericíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

baktêrije

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

baktêrijska simbióza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

bakterioíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

baktêrioklorofíl

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

bakteriologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

bakteriostátik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

bákul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

bakulátni pêlod

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

balístospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

balkánski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

balohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

bálzam

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

bariêrna cóna

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

barjánska tájga

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

bárje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

barvílo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

barvíti líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

bazálna célica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

bazálna cóna lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

bazálna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

bazálna rást lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

bazálni líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

bazálni meristém lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

bazálni tegmènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

bazídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

bazidiokárp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

bazidiól

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

bazidiolišáji

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

bazidióm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

bazidiomicéte

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

bazidiospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

bazifílna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

bazioním

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

bazipetálna fialokonidiácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 1. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 6728 zadetkov.