a

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

a

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

á

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

á

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

à

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

à

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

a...

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ábak

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abalienácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abalienacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abbé

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abc

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abderít

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abderítski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abderítstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abdicírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abdikácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abdikacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abdómen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abdominálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abdúkcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abece

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abecéda

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abecedár

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abecédar

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abecédarček

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abecédarica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abecédarski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abecédarstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abecéden

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abecédnica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abecédnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abecédniški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ábelstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aberácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aberacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abesínski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

àbiogenéza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

àbiótičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abisálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abituriènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abituriêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abituriêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ablácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ablaktácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

áblativ

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

áblativen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

àbnormálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

àbnormálnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abnórmen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abnormitéta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abnórmnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abolícija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abolicíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abolicioníst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abolicionízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abolírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abonènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abonêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abonêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abonírati se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abonmá

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abonmájski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abortírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abortív

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abortíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abórtus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ábota

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

áboten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ábotnež

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ábotnica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ábotnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ábotnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

Ábraham

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

Ábrahamov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abrakadábra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ábranek

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abrazíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abrazíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abrazív

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abreviatúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abrúpten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abscés

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abscísa

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abscísen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

absénca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

absénčen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

absentírati se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

absentízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

absínt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

absolúcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

absolut

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

absolúten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

absolutíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

absolutístičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

absolutizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

absolutízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

absolutizíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

absolutizírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

absolútnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

absolutórij

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

absolútum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

absolvènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

absolvêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

absolvêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

absolvírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

absorbíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

absorbírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

absórpcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

absorpcíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

absorptíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

absorptívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abstinénca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abstinénčen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abstinènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abstinêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abstinêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abstinêntstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abstinírati se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abstrahíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abstrahírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abstrákcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abstrákten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abstraktíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abstraktíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abstraktízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abstráktnež

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abstráktnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abstráktum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abstrúzen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abstrúznost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

absúrd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

absúrden

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

absúrdnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abulíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abundánca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abundánten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abuzíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

abúzus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

a cappélla

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

accelerándo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

áccidens

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

acétaldehíd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

acetát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

acetáten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

acetíl

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

acetilén

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

acetílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

acetilénka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

acetilénski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

acetílsalicílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

acetón

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

acetónski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

acíden

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

acídnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

acidofílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

acidóza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

àcíkličen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

a cónto

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

acrylan

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ačìh

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

àd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ad ácta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adágio

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adamít

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

Ádamov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ádamovec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adaptabílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adaptabílnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adaptácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adaptacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adaptêr

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adápter

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adaptírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adekvát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adekváten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adekvátnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adenóm

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adépt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adherénten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adhezíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adhezíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adhezíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adhezívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ad hóc

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adiabáta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adiabáten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adiabátičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adícija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adicíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adíjo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ad infinítum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aditíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ádjektiv

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ádjektiven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adjektivizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adjektivizírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adjúnkt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adjustíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adjustírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adjutánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adjutántski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adjutantúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adjútum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adlátus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ad líbitum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adligát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

administrácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

administracíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

administratíva

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

administratívec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

administratíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

administrátor

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

administrátorka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

administrátorski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

administrátorstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

administratúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

administrírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

admirál

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

admiralitéta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

admirálski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

admirálstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adnéks

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adnotácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ad óculos

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adolescénca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adolescénčen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adolescènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adónis

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adópcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adoptánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adoptíranec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adoptíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adoptírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adoptíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adorácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adráš

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adrenalín

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adrésa

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adresánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adresár

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adresát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adréselj

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adrésen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adresírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ádrica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ádrija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adrijánski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adsorbènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adsorbíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adsorbírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adsórpcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adsorpcíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adsorptíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adsorptívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adstrát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adstríngens

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adulár

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adút

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

advènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

advênten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adventíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adventístičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adventístka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adventíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adventízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

advêrb

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adverbiálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

adverzatíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

advokát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

advokátka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

advokátski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

advokatúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aero...

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aeróben

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aeróbika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aerobióza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

áerodinámičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

áerodinámika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aerodróm

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aerodrómski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aerofág

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aerofagíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

áerofotografíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

áerofotogrametríja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

áerohidroplán

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

áeroklúb

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

áerolínija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aerolít

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aerologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aerolóški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

áeromeháničen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

áeromehánika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aerométer

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

áeromíting

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aeronávt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aeronávtičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aeronávtika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aeroplán

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aeroplánski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

áeroposnétek

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aerosól

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aerostát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

áerostátičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

áerostátika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

áerotáksi

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

áeroterapíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

áerotranspórt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

áerovlék

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

afazíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

àfebrílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

afékcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

afékt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

afektácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

afektíran

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

afektíranost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

afektíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

afektívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

afélij

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

afêra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aferéza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aferíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

afežéjevka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aficírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

àfigurálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

afiliácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

afiliírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

afín

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

afinitéta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

afinitéten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

afínost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

afirmácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

afirmatíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

afirmíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

afirmírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

afišírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

áfna

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

afnáti se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

afoníja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aforíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aforístičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aforístičnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aforízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

afrík

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

afrikanístika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

afrikanizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

afrikánski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

afrikáta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

áfriški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

afrodizíak

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

afrónt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

áfta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ága

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

àgalakcíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agapánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agápe

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ágar

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ágarágar

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agáva

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agéncija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agencíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agénda

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ágens

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agêntinja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agêntovski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agentúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agílnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agitácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agitacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agitátor

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agitatóričen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agitátorka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agitátorski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agitátorstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agitíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agitírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agítka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agítpróp

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agítprópovec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agítprópovski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aglomerácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aglomerát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aglomerírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aglutinácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aglutinacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aglutinát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aglutinatíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aglutinín

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aglutinírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agnát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agnátski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agnoscírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agnosticízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agnóstičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agnóstik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agnozíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agógičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agógika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agón

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agonálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agonálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agoníja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agóra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agorafobíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ágov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agráfa

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agrárec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agráren

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agrarizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agrarízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agrárnopolítičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ágras

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agregácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agregát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agregáten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agregírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agrema

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agresíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agresíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agresívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agrésor

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agrikultúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agrikultúren

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ágrobiologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ágrokemíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ágrokombinát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ágromeliorácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ágromelioracíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ágrometeorologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ágromínimum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agronóm

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agronomíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agronómka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agronómski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ágrotéhničen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ágrotéhnika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ágroživílstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

agrúmi

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

àh

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ahà

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

áhasver

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

áhasverski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

áhasverstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ahát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aháten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

áhati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ahčì

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

Ahílov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

àhistóričen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

àhistorízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

áhle

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

áhniti

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ahój

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ahromat

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

àhumán

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

áids

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

airbus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aircondition

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aitiologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

aitiolóški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

àj

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ajá

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ája

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

àja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ájati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ajatóla

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ájbiš

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ájbišev

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ájčkati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ajd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

àjd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ájda

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ájdared

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

àjdi

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ajdína

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ájdinja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ajdínski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ajdíšče

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ájdnica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ájdnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ájdov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ájdovček

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ájdovec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ájdovica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ajdovíšče

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ájdovka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ájdovnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ájdovski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ájdovstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ájdovščina

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ajèj

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ájer

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

ájevski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 93154 zadetkov.