O portalu

Statistika

Število iskanj od 14. 10. 2014:

Skupno število iskanj 29204159
Število iskanj po celotnem Franu 13317392
Število iskanj po več slovarjih hkrati 421295
Slovar slovenskega knjižnega jezika 2783638
Slovenski pravopis 941069
Slovar novejšega besedja 571245
Slovenski etimološki slovar³ 485302
Jezikovna svetovalnica 478390
Maks Pleteršnik: Slovensko-nemški slovar 469620
Slovar slovenskih frazemov 460947
ePravopis – Slovenski pravopis 423065
Slovar jezika Janeza Svetokriškega 419319
Matija Kastelec in Gregor Vorenc: Slovensko-latinski slovar 417093
Slovar stare knjižne prekmurščine 414805
Sprotni slovar slovenskega jezika 406177
Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja 402297
Geografski terminološki slovar 401309
Farmacevtski terminološki slovar 391953
Geološki terminološki slovar 389161
Planinski terminološki slovar 389016
Slovenski smučarski slovar 385281
Botanični terminološki slovar 383069
Terminološka svetovalnica 382333
Gledališki terminološki slovar 381032
Čebelarski terminološki slovar 380184
Slovenski lingvistični atlas 379157
Gemološki terminološki slovar 377568
Terminološki slovar avtomatike 376453
Kostelski slovar 297124
Slovar bovškega govora 295540
Terminološki slovar uporabne umetnosti 290906
Črnovrški dialekt 287563
Slovar govorov Zadrečke doline 282760
Tolkalni terminološki slovar 232483
Slovar slovenskega knjižnega jezika² 150220
eSSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika 139347
Urbanistični terminološki slovar 111160
Slovar slovenščine 16. stoletja 66794
NESSJ – Novi etimološki slovar slovenskega jezika 22088

Najpogostejše poizvedbe

* 711305
naudariti 238709
a 191461
za 123385
pokorščina 97109
iz 94174
kikboks 83683
e-knjiga 82738
opolnomočiti 78493
žal 75481