O portalu

Statistika

Število iskanj od 14. 10. 2014:

Skupno število iskanj 19964842
Število iskanj po celotnem Franu 8471281
Število iskanj po več slovarjih hkrati 270729
Slovar slovenskega knjižnega jezika 2249534
Slovenski pravopis 732913
Slovar novejšega besedja 437441
Maks Pleteršnik: Slovensko-nemški slovar 356900
Jezikovna svetovalnica 346636
Slovenski etimološki slovar³ 341318
Slovar slovenskih frazemov 319322
Slovar jezika Janeza Svetokriškega 311659
Matija Kastelec in Gregor Vorenc: Slovensko-latinski slovar 310147
ePravopis – Slovenski pravopis 305470
Slovar stare knjižne prekmurščine 304531
Sprotni slovar slovenskega jezika 301125
Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja 291654
Geografski terminološki slovar 291241
Farmacevtski terminološki slovar 287634
Geološki terminološki slovar 284982
Botanični terminološki slovar 283193
Slovenski smučarski slovar 283051
Planinski terminološki slovar 280328
Slovenski lingvistični atlas 278416
Gledališki terminološki slovar 278062
Terminološka svetovalnica 277978
Terminološki slovar avtomatike 275855
Čebelarski terminološki slovar 275663
Gemološki terminološki slovar 273900
Kostelski slovar 200234
Črnovrški dialekt 191756
Slovar bovškega govora 191511
Terminološki slovar uporabne umetnosti 190408
Slovar govorov Zadrečke doline 189295
Tolkalni terminološki slovar 134500
eSSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika 61183
Urbanistični terminološki slovar 45934
Slovar slovenskega knjižnega jezika² 23289
Slovar slovenščine 16. stoletja 15766

Najpogostejše poizvedbe

* 318469
naudariti 238697
a 156278
za 105060
pokorščina 82357
e-knjiga 74317
kikboks 68389
iz 68088
žal 62778
opolnomočiti 61612