O portalu

Statistika

Število iskanj od 14. 10. 2014:

Skupno število iskanj 22887543
Število iskanj po celotnem Franu 9459708
Število iskanj po več slovarjih hkrati 340259
Slovar slovenskega knjižnega jezika 2498830
Slovenski pravopis 825174
Slovar novejšega besedja 496906
Maks Pleteršnik: Slovensko-nemški slovar 409740
Slovenski etimološki slovar³ 409187
Jezikovna svetovalnica 401798
Slovar slovenskih frazemov 382989
Slovar jezika Janeza Svetokriškega 360644
Matija Kastelec in Gregor Vorenc: Slovensko-latinski slovar 359769
ePravopis – Slovenski pravopis 356588
Slovar stare knjižne prekmurščine 354201
Sprotni slovar slovenskega jezika 351310
Geografski terminološki slovar 339563
Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja 339082
Farmacevtski terminološki slovar 335138
Geološki terminološki slovar 333174
Slovenski smučarski slovar 330271
Botanični terminološki slovar 329535
Planinski terminološki slovar 326549
Slovenski lingvistični atlas 325814
Terminološka svetovalnica 325186
Gledališki terminološki slovar 324808
Čebelarski terminološki slovar 323257
Terminološki slovar avtomatike 322680
Gemološki terminološki slovar 320077
Kostelski slovar 245194
Slovar bovškega govora 236478
Črnovrški dialekt 235533
Terminološki slovar uporabne umetnosti 235093
Slovar govorov Zadrečke doline 232969
Tolkalni terminološki slovar 178151
eSSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika 97304
Urbanistični terminološki slovar 77778
Slovar slovenščine 16. stoletja 42653
Slovar slovenskega knjižnega jezika² 24152

Najpogostejše poizvedbe

* 490277
naudariti 238701
a 169119
za 112368
pokorščina 88673
e-knjiga 77690
kikboks 76474
iz 74350
žal 70405
opolnomočiti 70012