1830 Metelko naslovnica

Franc Serafin Metelko. Sloweniſche Sprachlehre: Ein Auszug aus dem Lehrgebäude der ſloweniſchen Sprache im Königreiche Illyrien. 1830.

Obdobje
19. stol.
Ime avtorja
Franc Serafin Metelko.
Varianta zapisa imena
Fran Metelko.
Letnica rojstva in smrti
1789–1860
Kratek življenjepis avtorja
Slovničar, pisec nabožnih in šolskih besedil, prevajalec. Rojen v Škocjanu pri Mokronogu. Normalko in gimnazijo je obiskoval pri frančiškanih v Novem mestu, filozofijo in bogoslovje je študiral v Ljubljani, posvečen je bil leta 1814, od leta 1815 do smrti je deloval kot stolni katehet v Ljubljani. Leta 1817 je bil imenovan za profesorja na novi stolici za slovenski jezik na ljubljanskem liceju, kjer je deloval do leta 1849, po šolski reformi pa je prestopil na gimnazijo in tam ostal do upokojitve leta 1857. Umrl je v Ljubljani. Bil je prevajalec, prirejal je šolske in nabožne spise, sestavil je svojo pisavo (metelčico), ki se ni uveljavila, sodeloval je pri poknjiževanju slovenskih krajevnih imen, pregledal je prvo izdajo slovnice Antona Janežiča (1854). Več...
Izvirni naslov slovnice
Sloweniſche Sprachlehre: Ein Auszug aus dem Lehrgebäude der ſloweniſchen Sprache im Königreiche Illyrien für Anfänger, Lehramts-Präparanden und Lehrer an den ſloweniſschen Volksſchulen.
Prevod naslova
Slovenska slovnica: Izvleček iz Slovnice slovenskega jezika v Ilirskem kraljestvu za začetnike, učiteljske pripravnike in učitelje na slovenskih ljudskih šolah.
Vrsta dela
Šolska slovnica, prirejena po obsežnejši in vsebinsko zahtevnejši slovnici istega avtorja iz leta 1825. Slovnica predvideva ustrezno slovnično predznanje in poznavanje (nemške) slovnične terminologije, pridobljeno pri pouku nemškega jezika. Služila naj bi tudi kot učbenik slovenščine za odrasle izobražene tujce.
Vrsta dela (ključne besede)
Didaktična slovnica, slovnica za tujce.
Leto in kraj 1. izdaje
1830, Ljubljana.
Uporabljena izdaja
1830, Ljubljana.
Fizični opis
[II] + 108 str.
Število znakov
103.000
Ciljni jezik
Slovenščina.
Metajezik
Nemščina, posamezni slovnični termini so mestoma prevedeni v slovenščino.
Jezik primerov
Slovenščina, vsak primer je preveden tudi v nemščino.
Povzetek vsebine
1. Predgovor (I), 2. Kazalo (II), 3. Uvod [Einleitung] (1–5), 4. Samostalnik [Das Hauptwort/ime] (8–20), 5. Pridevnik [Das Beywort/perlog] (21–27), 6. Števnik [Das Zahlwort/številno ime] (27–34), 7. Zaimek [Das Fürwort/zaime] (35–46, 8. Glagol [Das Zeitwort/glagol] (46–74), 9. Predlog [Das Vorwort/predlòg] (74–78), 10. Prislov [Das Nebenwort/naréčje] (78–81), 11. Veznik [Das Bindewort/vez] (82–83), 12. Medmet [Das Empfindungswort/medmèt] (83–84), 13. Tvorba samostalnikov [Bildung der Hauptwörter] (84–90), 14. Tvorba pridevnikov [Bildung der Beywörter] (90–93), 15. Pravila besednega reda (94–99), 16. Pregovori (99–103), 17. Dvojezični pogovori (103–108).
Avtorjev namen
Metelko je želel s skrajšano slovnico prenesti svoje daljše delo v obliko, ki bi bila uporabna tako za delo v šoli kakor tudi za samostojno učenje slovenščine. V ta namen je izpustil ves teoretični del, poudaril oblikoslovje, dodal pa je tudi nekatere (Vodnikove) slovenske termine.
Literatura
ES; SBL. Seznam...
Avtor opisa
Kozma Ahačič
Navedite kot
Kozma Ahačič: Franc Serafin Metelko. Sloweniſche Sprachlehre: Ein Auszug aus dem Lehrgebäude der ſloweniſchen Sprache im Königreiche Illyrien. V: Ahačič, Kozma (ur.): Slovenske slovnice in pravopisi: spletišče slovenskih slovnic in pravopisov od 1584 do danes. Različica 1.0. https://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/16/1830-metelko. Zadnja sprememba 10. 6. 2015.