1849 Janežič naslovnica

Anton Janežič. Kurzerleichtfasslicher Unterricht in der slovenischen Sprache. Für Deutsche nach Dr. F. Ahns bekannter Lehrmethode bearbeitet; nebst einer kurzen Formenlehre. 1849.

Obdobje
19. stol.
Ime avtorja
Anton Janežič.
Varianta zapisa imena
Janežić.
Letnica rojstva in smrti
1828–1869
Kratek življenjepis avtorja
Urednik, šolnik, slovničar. Rojen v Lešah, šolo je obiskoval v Šentjakobu v Rožu, normalko, gimnazijo in licej v Celovcu. Leta 1848 je začel poučevati slovenščino na gimnaziji v Celovcu. Med letoma 1851 in 1855 je študiral slavistiko in germanistiko na dunajski univerzi (njegov profesor je bil Fran Miklošič), v tem času je že poučeval slovenščino tudi na celovški realki. Umrl je v Celovcu. Ustanovil je tečaj slovenščine za uradnike in pravnike, med letoma 1850 in 1853 je prevajal deželne zakone in razglase, bil je v stikih z Matijem Majarjem, ki ga je navdušil za ilirščino; od Majarja je prevzel pisavo, a jo je kmalu opustil. Pripravil je slovnico slovenščine za Nemce (1849), nemško-slovenski slovar (1850) in slovensko-nemški slovar (1851), šolsko slovnico slovenskega jezika (1854) in druge učne knjige (berila). Izdajal in urejal je več literarnih revij – Slovensko bčelo, Glasnik slovenskega slovstva, Slovenski glasnik in Besednik – ter zbirko Cvetje iz domačih in tujih logov, pri čemer je sodeloval s slovenskimi književniki (Gregorčič, Levstik, Jenko, Jurčič, Stritar idr.). Bil je pobudnik in tajnik Mohorjevega društva, ki se je pozneje preoblikovalo v bratovščino – Mohorjevo družbo. Več...
Izvirni naslov slovnice
Kurzerleichtfasslicher Unterricht in der slovenischen Sprache. Für Deutsche nach Dr. F. Ahns bekannter Lehrmethode bearbeitet; nebst einer kurzen Formenlehre.
Prevod naslova
Kratek, lahko razumljiv učbenik slovenskega jezika. Po znani učni metodi dr. F. Ahnsa predelan za Nemce, skupaj s kratko slovnico.
Vrsta dela
Slovenska slovnica za tujce (Nemce) s poudarkom na praktičnem delu (vaje za rabo jezika) in precej kratkimi teoretičnimi razlagami. Kljub večjemu obsegu dela je slovnice v primerjavi z učbeniškim delom razmeroma malo.
Vrsta dela (ključne besede)
Slovnica za tujce.
Leto in kraj 1. izdaje
1849, Celovec.
Uporabljena izdaja
1849, Celovec.
Fizični opis
1. zv.: [4] + 176 str., 2. zv.: [1] + 166 str.
Število znakov
763.400
Razširjenost
Slovnica je doživela več malenkostno predelanih in izboljšanih izdaj: 1850, 1854, 1875.
Ciljni jezik
Slovenščina.
Metajezik
Nemščina.
Jezik primerov
Slovenščina.
Povzetek vsebine
I. zvezek: 1. predgovor [Vorwort] (1–2), 2. prvi del – črkopis, naglas, delitev na zloge, pregled oblikoslovja po besednih vrstah z vajami, besedni vrstni red [Formenlehre] (3–28), 3. drugi del – praktični del: vaje s 13 opombami [Praktischer Theil] (29–141), 4. tretji del – slovenska besedila (pregovori, basni, šale, zgodbe, pesmi) za prevajanje v nemščino [Anhang zum Übersetzen aus dem Slovenischen ins Deutsche] (142–168), 5. seznam slovenskih besed z nemškimi ustrezniki, uporabljenih v prvem zvezku [Alphabetisches Wortverzeichniss] (169–176). II. zvezek: 1. prvi del – praktični del: vaje za prevajanje z opombami [Praktischer Theil] (1–49), 2. drugi del – skladnja, pozdravi in vljudnostne fraze, različni izrazi [Syntaxlehre] (50–82), 3. tretji del – izbor slovenskih besedil: pregovorov, šal, zgodb, odlomkov iz različnih del, pesmi, prevodi tujih pesmi [Sammlung verschiedener slovenischer Aufsätze] (82–153), 4. seznam slovenskih besed iz tretjega dela drugega zvezka z nemškimi ustrezniki [Alphabetisches Wörterverzeichniss] (154–166).
Literatura
ES; SBL; Stankiewicz 1984. Seznam...
Avtor opisa
Mitja Trojar
Navedite kot
Mitja Trojar: Anton Janežič. Kurzerleichtfasslicher Unterricht in der slovenischen Sprache. Für Deutsche nach Dr. F. Ahns bekannter Lehrmethode bearbeitet; nebst einer kurzen Formenlehre. V: Ahačič, Kozma (ur.): Slovenske slovnice in pravopisi: spletišče slovenskih slovnic in pravopisov od 1584 do danes. Različica 1.0. https://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/20/1849-janezic. Zadnja sprememba 10. 6. 2015.