Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Lastna imena (osebna, ženska)

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 30 imen. Oblikovan je bil na osnovi podatkov Statističnega urada RS, in sicer so bila iz skupine 200 najpogosteje rabljenih imen v Republiki Sloveniji izbrana:

  • (1) imena, ki so problematična z vidika besedotvorja, npr. pri tvorbi svojilnega pridevnika (ica : -ičin);
  • (2) imena, ki so homonimna moškim imenom (tip Aljoša, Saša);
  • (3) dvodelna imena (tip Ana Marija);
  • (4) nesklonljiva imena (tip Ines) in
  • (5) imena z enozložno podstavo (tip Lea), hkrati z njihovimi poslovenjenimi oblikami (tip Leja).

Novosti:

Pri redigiranju nismo spreminjali ustaljene prakse in norme SP 2001, razen izjemoma, ko smo spremembo naglasne norme oprli na ugotovitev o govorni realizaciji z vmesnim j (naglas Têa namesto Téa po SP 2001, kjer je bil naglas podrejen moški obliki (Téodor)).
Uvedli smo besedotvorno gnezdo, ki zaključuje slovarski sestavek (npr. pri Teja: B Tejin, pri Tea: B Tein in Tejin).
Uporabniku prijaznejše je dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva z izpisanimi zahtevnejšimi oblikami.
Vsa imena so opremljena z onaglašenimi pregibnimi vzorci.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 41.

Zadnja sprememba:

Fran 3.0, 5. oktober 2015.