Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Svojilni pridevniki (iz poimenovanj mitoloških in nadnaravnih bitij)

Geslovnik:

Problemski sklop v prvi fazi obsega 13 svojilnih pridevnikov iz poimenovanj mitoloških in nadnaravnih bitij in je bil narejen na podlagi problemskega sklopa »Poimenovanja mitoloških in nadnaravnih bitij «, vključenega v različico 3.0 Slovarja pravopisnih težav (oktober 2016).
Za samostojna gesla so prirejeni tisti svojilni pridevniki, ki v besedotvornem postopku izkazujejo posebnosti, npr.:

  • (1) preglas (hudičev),
  • (2) premeno c > č (rojeničin),
  • (3) neobstojni samoglasnik (palčkov, psoglavčev),
  • (4) druge posebnosti (božji).

V rastočem slovarju bo v prihodnjih fazah dodajanja iztočnic zajetih več imen, iz katerih bodo tvorjeni svojilni pridevniki in vključeni v problemski sklop.

Novosti:

Svojilni pridevniki iz poimenovanj mitoloških in nadnaravnih bitij so obravnavani kot samostojna gesla. Slovarski sestavek se zaključi s podatkom o izhodiščni obliki (npr. vilinčev < vilinec).
Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci v vseh spolih in številih.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 956.

Različica:

Fran 3.0, 3. oktobra 2016.