Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Svojilni pridevniki (iz osebnih moških imen)

Geslovnik:

Geslovnik obsega 84 svojilnih pridevnikov in je bil narejen na podlagi nabora osebnih moških imen, vključenih v prvo različico slovarja (oktober 2014). V slovar so vključeni pridevniki, katerih tvorba se ob pregledu rabe v besedilnih korpusih, jezikovni svetovalnici in drugih virih izkazuje kot problematična, saj ob pretvorbi imena v svojilni pridevnik pride do:

  • (1) preglasa (tip Ahačev);
  • (2) pogovorne podaljšave osnove s t (tip Nikov);
  • (3) obvezne podaljšave osnove s t (tip Jure);
  • (4) neobveznega izpusta neobstojnega polglasnika (tip Klemnov ali Klemenov) in
  • (5) uporabe ženskega pridevniškega obrazila (tip Aljošev).

Novosti:

Pri redigiranju nismo spreminjali ustaljene prakse in norme SP 2001.
Slovarski sestavek se zaključi s podatkom o izhodiščni (netvorjeni) besedi, iz katere je izpeljan svojilni pridevnik, kar je za uporabnika pomembno zlasti pri imenih z neobstojnim polglasnikom (Nikov < Nik, Niko).
Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci v vseh spolih in številih.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 956.

Zadnja sprememba:

Fran 3.0, 5. oktober 2015.