Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Simboli

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 265 simbolov. Nabor je prenovljen oz. aktualiziran glede na Slovenski pravopis 2001 in dopolnjen z novimi simboli, ki jih v rabi pogosto zasledimo in imamo z njihovo rabo v besedilu težave.
Geslovnik je dopolnjen s kemijskimi elementi, mednarodnimi merskimi enotami in oznakami, denarnimi enotami, standardiziranimi nazivi držav in ozemelj ipd.
Posamezne tematske skupine simbolov so bile dopolnjene z manjkajočimi iztočnicami (glasbeni simboli, matematični simboli).
V okviru problemskega sklopa simboli so obdelane tudi vse rimske števke.

Novosti:

V slovarju je izrecno opozorjeno na položaje, v katerih se nekateri simboli razvezujejo tudi pridevniško, in sicer:

  • (1) merske enote (cl, cm, dag, dcl, dl, dm, g, hl, kg, km, kV, kW, l, m, mg, min, ml, mm, MW, s, t in V),
  • (2) kemijski elementi, ki pridevniško »živijo« v nekaterih kemijskih formulah,
  • (3) oznake za strani neba (Z stena).

Novost glede na obstoječo kodifikacijo je tudi sistematično zapisovanje izgovarjave dveh tipov črkovalnega branja (s polglasnikom in brez njega), kadar ga raba izkazuje (hPa [hapeá in həpəá] 'hidropaskal').
Izrecno so označeni simboli mednarodnega značaja, ki jih uporabljamo tudi v nepodomačeni obliki (oznake strani neba, držav, merskih enot pri oblačilih ipd.).

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 1021, 1022, 1023.

Zadnja sprememba:

Fran 3.0, 5. oktober 2015.