Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Pridevniki na -ski (iz imen držav)

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 33 vrstnih pridevnikov na -ski iz imen držav, nastal je na osnovi nabora iztočnic problemskega sklopa »Imena držav«.
Vključeni so pridevniki na -ski iz imen tistih držav, ki so zajete v slovarju v prvem sklopu (od Afganistan do Dominikanska republika). Seznam je bil preverjen s pomočjo različnih gradivskih virov.
V rastočem slovarju bodo v prihodnjih fazah dodajanja iztočnic zajeti pridevniki na -ski iz različnih izhodiščnih gesel (pokrajine, celine, mesta …).

Novosti:

Pri redigiranju nismo spreminjali ustaljene prakse in norme SP 2001. Slovarski sestavek se zaključi s podatkom o izhodiščni besedi (imenu države), iz katere je izpeljan pridevnik na –ski (npr. albanski < Albanija).
Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci v vseh spolih in številih.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 975.

Različica:

Fran 3.0, 3. oktobra 2016.